એકજ છોકરીના પ્રેમમાં પડ્યા ડૉક્ટર અને વકીલ, જુઓ કોણ મારી ગયું બાજી!

  • Divyabhaskar.co.in
  • Sep 9, 2017, 05:14:00 PM IST
 
 
ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે, કોઇ એક સુંદર છોકરીના પ્રેમમાં એકસાથે ઘણા છોકરાઓ પડતા હોય છે. આવું જ થયું છે આ કેસમાં પણ. એકજ છોકરીના પ્રેમમાં એક વકીલ અને ડૉક્ટર બંન્ને પડે છે અને પછી છોકરીને પટાવવા બંન્ને જણા જે રીતે ટ્રાય કરે છે એ ખરેખર જોવાજેવું છે. 
 

ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ કોણ મારી ગયું બાજી....