છોકરાની હોશિયારી ભારે પડી બાપા આગળ, પડી દે ધના ધન...

  • Divyabhaskar.co.in
  • Sep 12, 2017, 07:00:00 AM IST
 
આજકાલ તો મા-બાપ પણ સ્માર્ટ બની ગયાં છે. છોકરાંને એમ હોય કે આજ-કાલની ટેક્નોલૉજીમાં મા-બાપને શું ખબર પડે? પરંતુ તેઓ જ્યાં સુધી ના બોલે ત્યાં સુધી જ, બાકી કેવી ખબર પડી જાય તેનો જ એક મજેદાર કિસ્સો લાવ્યા છીએ અમે અહીં.

ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવું તો શું કર્યું બાપાએ....